Osoba wprowadzająca informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.:

Marta Płoskońska

Kontakt: bip@gkpge.pl