Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za I półrocze 2019
Prezentacja - szacunkowe wyniki za I półrocze 2019 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za 2019 r.
Prezentacja z konferencji Zarządu w dniu 2 kwietnia 2020 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site