Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30.05.2012, 12:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2021, 13:00

Opis:

Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

15.11.2021, 11:00

Opis:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26.06.2020, 13:00

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

15.05.2019, 13:30

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 13:30 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

02.12.2019, 10:00

Opis:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14.09.2015, 12:00

Opis:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odbyło się w dniu 14 września 2015 r. w Warszawie w Hotelu Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98 o godz. 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

24.06.2015, 11:00

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w Warszawie w hotelu Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

28.06.2016, 14:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-28-czerwca-2016-r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27.06.2013, 12:00

Opis:

Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r., na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Hotelu InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29.09.2011, 14:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-29-czerwca-2011-r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

06.06.2014, 11:00

Opis:

Początek godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23.06.2010, 12:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-23-czerwca-2010-r

Wznowienie obrad NWZ

28.02.2014, 12:00

Opis:

Obradujące w dniu 6 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach i określiło datę jego wznowienia na dzień 28 lutego 2014 r. na godz. 12:00 w Warszawie w hotelu Novotel, ul. Marszałkowska 94/98.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

05.09.2016, 12:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-5-wrzesnia-2016-r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14.12.2016, 11:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-14-grudnia-2016-r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

01.03.2016, 12:00

Opis:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

06.02.2014, 12:00

Opis:

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.    Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgledniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2014 roku
11.    Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

27.06.2012, 12:00

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-27-czerwca-2012-r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

08.12.2010, 11:30

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-8-grudnia-2010-r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

03.08.2010, 14:30

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-3-sierpnia-2010-r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30.03.2010, 14:30

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/raport/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-30-marca-2010-roku

gkpge_relacjeInwestorskie_site