Dzień dywidendy

22.08.2012, 13:33

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda

Dzień dywidendy

15.09.2011, 13:39

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda

Dzień Dywidendy

05.09.2014, 13:41

Opis:

Dywidenda z zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 1,10 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 2.056.736.911,90 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r.

Dzień dywidendy

23.09.2016, 13:43

Opis:

Dzień dywidendy

Dzień prawa do dywidendy

05.09.2013, 13:44

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2013 r.

Dzień wypłaty dywidendy

06.09.2012, 13:45

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda

Dzień wypłaty dywidendy

30.09.2011, 13:47

Opis:

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda

Dzień wypłaty dywidendy

26.09.2013, 13:49

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2013 r.

Termin wypłaty dywidendy

26.09.2014, 13:50

Opis:

Dywidenda z zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 1,10 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 2.056.736.911,90 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r.

Termin wypłaty dywidendy

15.10.2015, 13:52

Opis:

Termin wypłaty dywidendy

Termin wypłaty dywidendy

14.10.2016, 13:53

Opis:

Termin wypłaty dywidendy

gkpge_relacjeInwestorskie_site