Dr Grzegorz Kuczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Od 2007 roku jest partnerem kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego w latach 2005-2013, natomiast w latach 1997-2005 pełnił obowiązki asystenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Kuczyński spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.