• PGE z pierwszą nagrodą główną w konkursie Best Annual Report

  15.10.2021

  PGE Polska Grupa Energetyczna została uhonorowana nagrodą główną za zajęcie I miejsca w kategorii przedsiębiorstwa w konkursie "The Best Annual Report 2020" organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Nagroda przyznana została za całość raportowania rocznego, obejmującego sprawozdanie zarządu z działalności PGE i Grupy Kapitałowej PGE, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz raport zintegrowany.

 • PGE w gronie największych podatników CIT w Polsce

  07.10.2021

  Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych podatników CIT w Polsce. Podatkowa Grupa Kapitałowa PGE zajęła 3 miejsce wśród laureatów „TOP 10 CIT” w kategorii grup podatkowych z wpłatą 777,2 mln złotych do budżetu Państwa w 2020 r. Podczas Kongresu 590 wyróżnienie dla PGE wręczył minister finansów Tadeusz Kościński.

 • PGE zadowolona z unijnego orzeczenia w sprawie polskiego rynku mocy

  06.10.2021

  6 października Sąd Unii Europejskiej (I instancja sądowa) oddalił skargę Tempus Energy Germany i T Energy Sweden na decyzję Komisji Europejskiej z 2018 r., zatwierdzającą polski rynek mocy (sprawa T-167/19). Sąd UE przychylił się do argumentacji Komisji Europejskiej i wspierających ją uczestników postępowania (interwenientów): Rzeczpospolita Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Enel X Polska Sp. z. o.o. oraz Enspirion Sp. z o. o. Spór sądowy toczył się od marca 2019 r.

 • Dobre wyniki Grupy PGE za I półrocze 2021 roku

  28.09.2021

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi szacunkami wyniki wszystkich segmentów działalności były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. 

 • PGE: Kompleks Turów będzie nadal pracować

  20.09.2021

  W odniesieniu do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego 20 września 2021 roku przez wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, PGE Polska Grupa Energetyczna, właściciel PGE GIEK, do której należy kopalnia i elektrownia Turów, informuje, że Kopalnia Węgla Brunatnego Turów posiada niezbędne pozwolenia środowiskowe i ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi wydobycie. 

  Podobnie jak  cztery miesiące temu, gdy otrzymaliśmy informację o nałożeniu środka tymczasowego na Polskę, chcę zapewnić Pracowników PGE o tym, że Kompleks Turów będzie nadal pracować – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

gkpge_biuroPrasowe_site