Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi – jakie dane są gromadzone, w jaki celu są przetwarzane, przez jaki czas będziemy w posiadaniu tych danych, kto jeszcze może mieć do nich dostęp, a przede wszystkim jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Szanując Państwa prawo do informacji przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

Zakres działania spółek z Grupy PGE jest szeroki i obejmuje wiele obszarów.

 

W celu zapoznania się z właściwą klauzulą, należy w pierwszej kolejności określić, jakie relacje łączą Państwa ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Czy są Państwo naszym kontrahentem?

Czy są Państwo pracownikiem naszego kontrahenta?

Czy wysłali Państwo do nas korespondencję?

Czy  kandydowali Państwo w procesie rekrutacyjnym organizowanym przez PGE S.A.?

W zależności od Państwa relacji z naszą spółką odnajdą Państwo poniżej odpowiednie informacje.

Warto wiedzieć jakie przyjęliśmy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i z czego one wynikają. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami.

 

W celu zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych przez inne niż PGE S.A. spółki Grupy Kapitałowej zapraszamy na ich strony internetowe lub prosimy o kontakt z odpowiednim Inspektorem Ochrony Danych.