Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 1 marca 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odbyło się w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 12.00 w Warszawie w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4.

gkpge_relacjeInwestorskie_site