Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Mysiej 2, 00-496 Warszawa.

Projekty uchwał wraz z załącznikami i uzasadnieniami

gkpge_relacjeInwestorskie_site