Powrót

Informacja o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 23/2021
  • Data sporządzenia raportu: 21.07.2021 17:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje o identyfikacji przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

O wyniku testów PGE poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site