Powrót

Przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych PGE

  • Numer raportu: 11/2021
  • Data sporządzenia raportu: 07.04.2021 19:06
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. powziął informację, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej („Kontrakt różnicowy”) dla morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 o łącznej mocy do 2,5 GW. Prawo do Kontraktu różnicowego zapewnia cenę nie wyższą niż 319,60 zł/MWh zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Przyznanie Kontraktu różnicowego uzależnione jest od ostatecznej zgody Komisji Europejskiej. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 rozwijane są jako dwie części większego przedsięwzięcia inwestycyjnego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica przez PGE we współpracy z Ørsted na podstawie umowy inwestycyjnej, o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site