Wpłaty należności za energię elektryczną można dokonać na dwa sposoby

Wpłaty bezgotówkowe