Nasza propozycja zapewnia:

  • Dobranie odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej Firmy
  • Audyt przeprowadzony przez wyspecjalizowanego i doświadczonego Partnera** PGE
  • Dostawę urządzeń wysokiej jakości
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej przez wykwalifikowany zespół monterów

Ponadto, zapewniamy atrakcyjne warunki handlowe na energię elektryczną w ramach pakietu „Ekologiczny Biznes Pro”***

Z nami zyskujesz:

  • Oszczędność – realnie niższe rachunki dzięki własnej produkcji energii elektrycznej
  • Magazyn energii - możliwość magazynowania energii w sieci, którą odbierzesz w późniejszym czasie w odpowiedniej proporcji (80% lub 70%, w zależności od łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej, w ramach danej Mikroinstalacji)
  • Prostotę rozwiązania – w przypadku Mikroinstalacji - brak konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł czy konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
  • Czas – w przypadku Mikroinstalacji operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia lub wniosku o przyłączenie do sieci, dokonać przyłączenia Mikroinstalacji, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci
  • Długofalowe bezpieczeństwo – szacowany okres sprawności instalacji z min. 80% uzysku wynosi nawet 30 lat, a okres zwrotu inwestycji jest zdecydowanie krótszy – po tym czasie produkowana energia jest całkowicie darmowa

Dodatkowo chronisz środowisko - produkcja energii ze słońca nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

*Mikroinstalacja fotowoltaiczna - wg ustawy o odnawialnych źródłach energii jest to instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
**Lista Parterów PGE Obrót S.A.: Solgen sp. z o.o., Promag OZE Sp. z o.o., Sunday Polska Sp. z o.o., Alians Sp. z o.o., Grupa O5 Sp. z o.o. (PV System).
**Szczegóły dostępne u Twojego Opiekuna Handlowego