Przygotowując się do przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej skorzystaj z naszego doradztwa w ramach dialogu technicznego. Zapraszamy do kontaktu.

Jednostki organizacyjne administracji rządowej, samorządowej i inne Instytucje Publiczne zobowiązane są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu różnego rodzaju umów np. na dostawy lub usługi. Dotyczy to również dostaw energii elektrycznej.

Rozwiązanie to daje możliwość Zamawiającemu zwrócenia się z prośbą o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Jeżeli przygotowujesz się w swojej instytucji do przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza, a nasz opiekun skontaktuje się z Tobą.