Dla wszystkich obecnych i przyszłych Klientów PGE, którzy w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne, przygotowaliśmy specjalną ofertę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii – „Naturalnie, że energia”.

W ramach oferty, PGE zobowiązuje się do przekazania gwarancji pochodzenia, będących instrumentem wsparcia OZE, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.:

„Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, (…) jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii”.

Zachęcamy do skorzystania z oferty „Naturalnie, że energia”, w ramach której zapewniamy:

  • przekazanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej zakupionej od PGE,
  • potwierdzenie proekologicznego zaangażowania,
  • wsparcie działań z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • możliwość nabycia gwarancji pochodzenia w zależności od potrzeb — dla całości lub części zakupionej energii  elektrycznej,
  • możliwość obniżenia kosztów za energię elektryczną dzięki indywidualnej wycenie,
  • współpracę z dużym, stabilnym i bezpiecznym sprzedawcą PGE Obrót S.A.

Prosimy o  uzupełnienie poniższego formularza - nasz opiekun skontaktuje się z Tobą.